Đang Thực Hiện

9390 Convert IPB forum to Vb forum

Need someone to help me convert IPB 2.1.5 to VB 3.5.4 using Impex. Experience needed.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP, Thiết lập Bản thảo, SQL

Xem thêm: ipb forum, convert vb, convert forum, convert help, ipb convert, help forum, vb php, install script, vb forum, vb convert, install ipb , forum ipb, ipb forum install, convert script, forum convert

Về Bên Thuê:
( 19 nhận xét )

Mã Dự Án: #1760257

Đã trao cho:

aimbumsl

Check PMB Please.

$15 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0