Đang Thực Hiện

135192 custom classifieds script..

Hi,

I am looking for a custom php classifieds ads script that must no need to register/signup for post classifieds ads. it should be simple at interface and easy to install.

thanks

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Tiếp thị, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo, Thiết kế trang web

Xem thêm: php script signup, post ads script, php custom install script, register script, custom php script, custom register, easy script install, script register, ads php script, php simple signup script, simple register script php, register php script, signup register script, signup script, easy signup php script, script php signup, ads script, signup php script

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) canoga park,

Mã Dự Án: #1881364

Đã trao cho:

itnasireu

can be done well.

$40 USD trong 0 ngày
(2 Đánh Giá)
0.0