Đang Thực Hiện

154742 debug simple script

I have a small script in php/mysql that works 99%. It just has a small bug that I don't have time to fix.

I want you to fix it then add some small features.

Should just take less than 5 hours at $5/hour = $25.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: php debug, simple debug, fix debug, small script php, simple script php, php debug mysql, php debug script, debug mysql, debug simple, mysql debug, php script hour, debug mysql php, mysql php debug, small script , debug php mysql script, debug php script, php mysql simple script, script php hour, php mysql debug, debug php mysql, simple script, php simple script, mysql debug php, debug php

Về Bên Thuê:
( 181 nhận xét ) Nehpal, United States

ID dự án: #1900926

1 freelancer đang chào giá trung bình $25 cho công việc này

alexhistev

Hello, we can do it for you with best quality. Ready to start work right now. Best regards, Alex Histev (WDG [login to view URL])

$25 USD trong 0 ngày
(146 Nhận xét)
6.7