Đang Thực Hiện

160572 as discussed..

change root of site and ensure email and all items functioning correctly...as discussed...

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo, Thiết kế trang web

Xem thêm: discussed email, discussed

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét )

Mã Dự Án: #1906761

Đã trao cho:

fusionbrains

Hi Lets start the project as discussed. Thanks

$150 USD trong 7 ngày
(1 Đánh Giá)
1.8