Đang Thực Hiện

156428 Fix discuss boards for KVAZA

Hey yury, I really need this fixed and you are the one who wrote scripts and built site :)

REALLY NEED your help

discuss boards pages NONE are working for [url removed, login to view] :(

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: kvaza yury, kvaza, boards, php scripts fix, fix php scripts, fix scripts, script fix pages, discuss

Về Bên Thuê:
( 48 nhận xét )

ID dự án: #1902613