Đã hoàn thành

Fix wp-ecommerce shopping cart problem on header.

Được trao cho:

adensteph

Please check PM for details

$45 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.3

9 freelancer đang chào giá trung bình $34 cho công việc này

novaxtreme

Hi, We can do this job.

$35 USD trong 1 ngày
(15 Nhận xét)
4.6
phpSQLexpert

Hi, i can help you fix this in 1 day. Please check [url removed, login to view]

$35 USD trong 1 ngày
(18 Nhận xét)
4.6
webdedo

We are ready to start. Please check the PM. Thanks

$30 USD trong 1 ngày
(27 Nhận xét)
4.4
WebGiants

Look your PM.

$35 USD trong 1 ngày
(10 Nhận xét)
4.3
saasfreelancer

Please have a look at inbox. Thanks, SAAS.

$35 USD trong 1 ngày
(17 Nhận xét)
4.2
hooter1983

Can fix it ,Thank you.

$30 USD trong 1 ngày
(6 Nhận xét)
3.1
terranProgrammer

hi i can do this for $20

$30 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.9
DaVe1302

I am new Freelancer [url removed, login to view] i'am sure i can deliver what you are [url removed, login to view] to do it in minimum [url removed, login to view] me a chance.

$35 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0