Đang Thực Hiện

Fixing Directory Problems

Adding a category count to directory listings front page so it shows how many in each category.

Fixing an apostrophe problem when editing the listings from the backend.

Kỹ năng: MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: problems page, problem fixing, fixing problems, fixing problem, fixing, editing fixing, listings directory, install directory, editing script, php script fixing, problem category, apostrophe, php fixing, script fixing, php fixing apostrophe, directory listings, category directory, fixing apostrophe php, problems need fixing, php problem apostrophe, php update problem apostrophe, cardomain shows page html, backend editing, create backend admin page, editing price per page

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Hingham, United Kingdom

Mã Dự Án: #1082573

Đã trao cho:

veerIT

Ready to start

$30 USD trong 1 ngày
(9 Đánh Giá)
4.3

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

agriz

Hi Please check PM

$30 USD trong 1 ngày
(47 Đánh Giá)
4.5