Đã hoàn thành

149313 HYIP Website

I will need a replica of [url removed, login to view] It's an HYIP website. People have to be able to invest with e-gold, and e-bullion. There has to be a mass mail script. I will provide more detail after bidding. Basically, I want the same thing as [url removed, login to view]

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo, Quản trị hệ thống, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: mass mail, gold website, bullion script, website gold, hyip script need, install script hyip website, want hyip script, need replica website, invest website, need hyip, need hyip website, gold bullion, install hyip script website, want hyip, need website replica, people invest, website hyip, mass mail php script, hyip website script, hyip script website, bullion, safe php mail, hyip php, replica website script, php script safe

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét )

ID dự án: #1895492

Được trao cho:

coder786sl

Please see PMB. Thanks!

$500 USD trong 30 ngày
(29 Đánh Giá)
5.7