Đã Đóng

Information Age Video Postings

Allow access to approved-upon-payment or administrator-approved accounts to view videos posted by user accounts. Allow all users to create a profile and post a video.

Kỹ năng: HTML, PHP, Thiết lập Bản thảo, Kiến trúc phần mềm, Thiết kế trang web

Xem thêm: video post, post information, age, video postings, profile video, video access, create video script, script profile video, age script, script create accounts, accounts administrator, script video profile, view video, video profile script, view video php, view script access, video accounts, video install, user posted videos script, script video information, profile information, script access video, video script access, post video, create user profile php

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Manhattan, United States

Mã Dự Án: #1012080

2 freelancer đang chào giá trung bình $625 cho công việc này

USAGraphicPR0

********************************************.. YOUR SEARCH ENDS HERE .. ********************************************** GET IT DONE RIGHT THE FIRST TIME! Hello Sir/Ma'am, I look forward to talking to you further and g Thêm

$750 USD trong 8 ngày
(130 Đánh Giá)
8.2
dagdya99

Lets start

$499 USD trong 5 ngày
(225 Đánh Giá)
7.1