Đang Thực Hiện

120287 Install 'Alicia'

Quick fresh install of "Alicia" by PHPIzabi required ([url removed, login to view]). Payment upon completion only. Thanks.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: alicia, quick install script, fresh script, alicia phpizabi, phpizabi install, phpizabi alicia, install phpizabi, phpizabi

Về Bên Thuê:
( 33 nhận xét ) Singapore, Singapore

ID dự án: #1866451