Đã hoàn thành

124877 install cmsimple for me

I am looking for someone to install CMSSimple for me.

Website: [url removed, login to view]

Download: [url removed, login to view] Please use the current STABLE version

Installer instructions: [url removed, login to view]

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP, Thiết lập Bản thảo, SQL

Xem thêm: installer version, download install, download php installer, cmsimple, website installer

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét )

Mã Dự Án: #1871043

Đã trao cho:

kyuss

i can do it very quickly

$5 USD trong 0 ngày
(67 Đánh Giá)
4.7