Đã hoàn thành

152418 Install FormXP

I need someone to install the formXP script on my website. Here is the script I purchased: [url removed, login to view]

It is supposed to be simple, but it needs an sql database and paths set-up, simple to you, a pain to me:-)

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: ecardmax script, install sql script, install sql, need someone install php script website, php install sql script, ecardmax

Về Bên Thuê:
( 22 nhận xét ) Spring Hill, United States

ID dự án: #1898599

Được trao cho:

aapkae

let's do it.i m already using it and i can do it in less then 30 min

$5 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0