Đã hoàn thành

157714 install 4images mod

Hi i have an existing 4images site with version 1.7.4

i want a mod installed from 4images forum

[url removed, login to view]

generate uploaded video thumbnails automatically.

i want all video support + 3gp

thanks

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: index 3gp, video thumbnails, video index site script, generate images script, 3gp video, generate thumbnails, video thumbnails script, script de video, mod install, install forum site, generate uploaded video thumbnails php, 4images, video install, thumbnails images script, 3gp site, 3gp thumbnails, generate script video, generate thumbnails video php, 3gp thumbnails php, install forum, php video thumbnails, video thumbnails php, 4images mod, video thumbnails php script, mod installed

Về Bên Thuê:
( 34 nhận xét ) Mandaue City, Philippines

ID dự án: #1903899

Được trao cho:

FandaR

I will need ssh root access for the server. Thank You

$45 USD trong 0 ngày
(423 Đánh Giá)
7.0