Đã hoàn thành

28273 Install Kayako Support Suite

I need someone to install Kayako support suite on our website. Actually it will be a re-install. We moved servers and now we have to re-install MySql and the support suite. I have the original DB backed up and that is what we want installed as well.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: mysql support, need someone install php script website, support suite, kayako support suite install, kayako support suite, install kayako support suite, install kayako support, kayako suite support install, install support suite, kayako suite, install kayako website, install mysql, install kayako, kayako support, kayako install

Về Bên Thuê:
( 18 nhận xét )

ID dự án: #1778304

Được trao cho:

lampcagriya

can be done... [login to view URL]

$50 USD trong 2 ngày
(593 Đánh Giá)
8.7