Đã hoàn thành

122026 install mysql 5 and more

I need mysql 5 installed and an email server installed on my server

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: install email, install mysql, php script email mysql

Về Bên Thuê:
( 104 nhận xét ) Salt lake city, United States

ID dự án: #1868192

Được trao cho:

mrroberto

i can do it.

$34 USD trong 0 ngày
(246 Đánh Giá)
7.4