Đã hoàn thành

119186 Install Pligg

Quick installation of latest Pligg version on linux web server required. Payment upon completion.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: web server install, quick install script, linux web server install, php pligg script, pligg script install, pligg install script, pligg install, install web server, pligg version, linux install server, install pligg, linux script install server, pligg php, pligg script, install script linux

Về Bên Thuê:
( 33 nhận xét ) Singapore, Singapore

ID dự án: #1865355

Được trao cho:

pan09

please check pmb

$15 USD trong 1 ngày
(250 Đánh Giá)
7.3