Đã hoàn thành

128873 Install Script

I have a script I need to have installed.I also want my bakend admin set up for [url removed, login to view] I want to add my logo.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: install script, add logo php script, add logo script, php script logo, php install script, php admin install

Về Bên Thuê:
( 265 nhận xét ) San Diego, United States

ID dự án: #1875041

Được trao cho:

tricup

I can do this for you... please see pM

$7 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0