Đang Thực Hiện

5376 Install SUGARCRM

We need someone to install crm and edit it for our needs [url removed, login to view] We need a script also created to auto import all of our leads.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: Sugarcrm, install auto, auto install, auto import, auto script install, sugarcrm install import, auto sugarcrm, sugarcrm crm, script crm, php script import html, php leads script, sugarcrm php, import crm, auto install script php, import sugarcrm, import html script, crm script php, sugarcrm script, leads sugarcrm, php crm script, php auto install script, crm install, sugarcrm leads, auto install script, import php script html

Về Bên Thuê:
( 36 nhận xét ) omohoma, Mexico

ID dự án: #1756246