Đang Thực Hiện

Install Theme

Looking for Theme installed on website. Needs to be compleated fast.

Must be experianced to complete fast!

Kỹ năng: MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo, Thiết kế trang web, Thử nghiệm trang web

Xem thêm: theme installed, discoe01, script install theme, complete theme, install theme website, php theme script, theme script, magento default theme install, psd theme install, elgg theme install, vortex theme install, moodle theme install, oscommerce theme install

Về Bên Thuê:
( 38 nhận xét ) Waterford, United States

Mã Dự Án: #1729549

Đã trao cho:

ITExpertSolution

............ Give you the service beyond your expectations.please check PMB......... . Thanks.

$80 USD trong 1 ngày
(30 Đánh Giá)
4.9

8 freelancer đang chào giá trung bình $115 cho công việc này

sidfishman

Need more info. Please see PM, thanks.

$150 USD trong 0 ngày
(83 Đánh Giá)
6.5
ijustdesign

***check the pmb

$150 USD trong 5 ngày
(12 Đánh Giá)
4.1
rawalprashant123

Hi i am ready to start now.add me in skype add rawalprashant26 thanks

$200 USD trong 2 ngày
(11 Đánh Giá)
2.8
mac123gb

Good Day! Let's start now! can ensure you quality work in time with 100% completion rate. Thank You!

$90 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
1.7
Ahmadalijan

I do it fast

$150 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
ITDario

Hi,Please check PM because I need only 1 day :)

$70 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
gulabi

let's start...

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0