Đã hoàn thành

165503 Install torrentflux-b4rt

I require a programmer to install torrentflux-b4rt, php5 and Mysql on a dedicated server that I recently purchased.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: install php5, php5 install, install mysql dedicated server, script install dedicated server

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) los angeles, United States

ID dự án: #1911694

Được trao cho:

wirjo

Can start right away!

$20 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0