Đang Thực Hiện

145686 japanes php/mysql programmer

I need a japanese programmer who also speaks/writes english, who is livinging in Japan.

I will send specs in a PM.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, CSS, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo, Thiết kế trang web

Xem thêm: php programmer japanese, need a mysql programmer, php mysql programmer, MYSQL programmer, Japan english, japan php, programmer japanese, php pm script mysql, japanes, script japanese, php script programmer, programmer english, english japanes, japanese programmer, japanese php script

Về Bên Thuê:
( 181 nhận xét ) Nehpal, United States

Mã Dự Án: #1891862