Đóng

2459 Jomomedia Script Upgrade

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là N/A.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Mô tả dự án

jomomedia stopped producing results, [url removed, login to view] will not open admin page , tried to restore some files and it seems that i uploaded wrong files.. if you are familar with the script and are using it, please bid to return the script to function normally. i don't expect high price bids, as i am discontinue the use of the script in few months and i don't want to invest more on it. thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online