Đã hoàn thành

Linux Expert needed for 1 day work

Đã trao cho:

dfk

Hi Please see PM Best Regards Mark (DFK)

$75 USD trong 0 ngày
(15 Đánh Giá)
4.2

10 freelancer đang chào giá trung bình $79 cho công việc này

Instantsolutions

I am expert in linux. Lets proceed.

$50 USD trong 1 ngày
(81 Đánh Giá)
6.4
tech717

Hi, Let's Start !!

$69 USD trong 0 ngày
(238 Đánh Giá)
6.2
garygoog

work in Linux for 5 years .I can help you .

$100 USD trong 2 ngày
(49 Đánh Giá)
5.9
kommandant

check your pm

$50 USD trong 0 ngày
(25 Đánh Giá)
4.8
kquidan

Please check PMB, THanks.

$150 USD trong 0 ngày
(19 Đánh Giá)
4.4
pavi87june

hi Please send me the project details

$100 USD trong 1 ngày
(5 Đánh Giá)
3.7
TYdaikho

Bid for more detail, sir!

$75 USD trong 0 ngày
(11 Đánh Giá)
3.5
CatBasil

I can do this

$75 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
3.2
digitalsol

i am totally free and can start asap!

$45 USD trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
2.2