Đang Thực Hiện

Magento - Need scripts written for site

I am looking for someone to write some scripts for a new Magento website. I will need a custom shipping module, stock quantity updater and a few other smaller changes made. Please provide links to other work if available.

Kỹ năng: HTML, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: new magento, custom scripts, changes website magento, scripts|, stock website script, custom install scripts, php scripts magento, stock module, site updater, custom shipping module magento, stock script website, pending scripts, custom website magento, custom magento script, custom work magento, custom php scripts, magento custom php script, magento php script module, site magento need, magento stock updater, sevans4262, stock updater, php magento script, quantity stock magento, magento shipping custom

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Alpharetta, United States

Mã Dự Án: #1679209

Đã trao cho:

venkateshtekkem

hi sir i am ready to do this work

$150 USD trong 7 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0

4 freelancer đang chào giá trung bình $183 cho công việc này

paulrotan

Hello sir, Plase check my details in private message box. Thanks.

$150 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
KH21aUpW0

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Hannahrick

HELLO SIR PLEASE SEE PM

$180 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0