Đang Thực Hiện

160789 Make Forms Work

Hello. We have 2 forms that we need to work.

Please see attached document for details.

You will be given all needed access.

Thanks.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: access forms php, work please, make forms access, make attached, forms access, work forms, access forms, forms work

Về Bên Thuê:
( 274 nhận xét ) Tucson, United States

Mã Dự Án: #1906978

Đã trao cho:

dwa

$20 USD trong 1 ngày
(196 Đánh Giá)
6.8