Đã hoàn thành

146316 Mod_rewrite Boonex Script

Hi i have dolphin community script installed on my sever. i want the modification implemented i have the files(attached). I also may have other work for you on this script, if a good job is done.

Thankyou for reading

David

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: sever, rewrite script, boonex rewrite, script php rewrite, install script boonex, dolphin boonex install, dolphin script install, boonex php, script dolphin, boonex install dolphin, install boonex dolphin, script reading, dolphin install mod, boonex mod, boonex dolphin script, boonex dolphin job, boonex community, boonex dolphin mod, mod dolphin, dolphin community install, dolphin modification, mod boonex dolphin, php community script, script rewrite job, dolphin script mod

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Robina,

ID dự án: #1892493

Được trao cho:

coolguyinus2004

lets do it now.

$20 USD trong 0 ngày
(334 Đánh Giá)
7.6