Đã hoàn thành

160820 Modern Bill Zend upgr install

We need help getting Modern Bill installed and need Zend upgraded on our server to support it.

We are looking for someone NOW.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: zend, modern, bill, php modern, zend help, zend server install, modern script, script zend, install zend, modern bill

Về Bên Thuê:
( 70 nhận xét ) Port Angeles, United States

ID dự án: #1907009

Được trao cho:

Codenix

I can start now. Thank you.

$40 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0