Đang Thực Hiện

327705 Move Joomla site to index page

Need to move my website [url removed, login to view] to [url removed, login to view] asap. I need this immediately. Must be done within 2 hours of accepting your bid. Project only available for a few hours.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Joomla, PHP, Thiết lập Bản thảo, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: move joomla, move joomla page, move website url, joomla move, move www, joomla page url, page joomla site, move site joomla, move php website, move php page php page, move php page, move page php, joomla index php index php, install joomla site, index page joomla, bid joomla site, install move, joomla page index, bid move, joomla move url

Về Bên Thuê:
( 59 nhận xét ) San Francisco, United States

ID dự án: #2073512