Đã hoàn thành

325014 Move Joomla site to index page

Need to move my website [url removed, login to view] to www.url.com. Install sh404SEF, Configure the mod_rewrite command, & Install SEF Service Map.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Joomla, PHP, Thiết lập Bản thảo, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: move joomla, move joomla page, joomla sef url, configure sh404sef, move website url, joomla move, move www, joomla page url, sef url, joomla service, sh404sef joomla, sef php, page joomla site, move site joomla, move php website, move php page php page, move php page, move page php, move joomla service, joomla index php index php

Về Bên Thuê:
( 59 nhận xét ) San Francisco, United States

ID dự án: #2070821

Được trao cho:

fragov

Can be done.

$20 USD trong 0 ngày
(135 Đánh Giá)
5.7