Đã hoàn thành

91242 Mysql error

I hired someone last night to fix some mysql error problems I had and it went great but one thing we forgot to do is login to the members area and correct the problem inside the members login panel. It's one mysql error and I can't reach the other person that I hired from scriptlance and now need some urgent 911 help right now!!!

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo, SQL

Xem nhiều hơn: urgent mysql, scriptlance login, mysql error, mysql area, mysql script help, mysql urgent, last members script, mysql problem, last login script, mysql php login members area, error mysql, php mysql members area, members area php mysql, need fix error php script, login panel mysql, install mysql, mysql help right, members area mysql, mysql last, mysql login fix

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét )

ID dự án: #1837409

Được trao cho:

softsolutiosl

hi, ok ready, regards, ashish

$10 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0