Đang Thực Hiện

134489 Need help diagnising [url removed, login to view]

We had some php issues and had to reinstall the php. Our [url removed, login to view] works but is missing the mysql and mysqli info. I need this resolved asap. Please have server 2003, iis 6, php 5 experience.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo, SQL, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: php issues, mysqli, iis php install, need help php script, reinstall, install php iis, mysql script help, need test server, php iis, iis php, test help, test php, php script server info, mysql php iis, server 2003 iis php, mysql iis, php ini, php reinstall, server info php, php mysql iis, install php server 2003, iis mysql, php script iis

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét )

ID dự án: #1880661