Đang Thực Hiện

116878 Need 2 installs done

I need two script installations.

One for a "Freelancers" and for for a "Payment Gateway" for the "Freelancers" script.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo, Quản trị hệ thống

Xem thêm: payment gateway for freelancers, installs, payment done, script installations

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét )

Mã Dự Án: #1863045

Đã trao cho:

dims

Can start right now

$15 USD trong 1 ngày
(90 Đánh Giá)
5.7