Đang Thực Hiện

130251 i need this script

Hello

I need the following script.

Also let me know what is your coding experience with it.

Also let me know if the version you have already has the job category.

Let me know if the versin you have has any bugs.

[url removed, login to view]

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Tiếp thị, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: prozilla, prozilla script, bugs script, coding script

Về Bên Thuê:
( 45 nhận xét ) Madrid, Portugal

ID dự án: #1876419