Đóng

132285 OSC Product Entry

Dự án này đã được trao cho brickbluesl với giá $60 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

I need a programmer who has experience entering products in OSCOMMERCE.

This store is not a basic store. You will be entering descriptions using WYSIWYG editor. and attributes using the OSC attribute manager. You will obtain prices, descriptions and other info from the sources i provide you.

There will be approximately 60 products to enter and modify.

Please show examples of osc product entry in pmb.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online