Đang Thực Hiện

164996 Php coding

Hi i need someone to finish installing an affiliate system into our site im using php fox as the main site the affiliate script is all done apart from one line of code which will record the signup just not sure on where to put it should take someone about 5 mins if you know what you are doing.

Kind Regards

Stewart

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: what is coding, line coding, php coding, one line php, php script signup, php affiliate script, php affiliate system, system using php, installing php script, Stewart, signup system php, php signup system, kind system php, finish php script, affiliate script php, installing affiliate script, php fox install, someone install php, php fox script, script signup php, finish php code, php script finish, php signup, install affiliate code, fox script

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét )

ID dự án: #1911187

1 freelancer đang chào giá trung bình $15 cho công việc này

mushrraf

hi! See the PMB.

$15 USD trong 0 ngày
(110 Nhận xét)
6.6