Đã hoàn thành

156903 PHP Mod Installation

Need help installing php mods on my social networking sites. Programmer must install all mods (that I will list) and make sure that they ALL work. Looking for an experienced and creative programmer with very good communication skills.

Php Experts only!!!

Happy bidding.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, PHP, Thiết lập Bản thảo, Quản trị hệ thống, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: programmer bidding sites, need programmer for php 30, installing php script, script php social networking, social networking sites php, skills need installation, social networking script bidding, social networking experts, skills php programmer, php script social networking, networking experts, mod installation, mod install, install social networking script, good skills php, experts php help, php script mods, php mod script, programmer looking mod, php mod, looking social networking script, manu9999, script experts, php mods

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) newark, United States

ID dự án: #1903088

Được trao cho:

$100 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0