Đang Thực Hiện

121296 PHP Script Installed NOW

I need the following script installed on my server within the next 2 hours.

X-Zero Community Classifieds [url removed, login to view]

Paying $[url removed, login to view] USD thru SL Escrow or [url removed, login to view]

PMB for more information if needed.

Thanks,

dthbah2006

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: usd 305, now paying, hours script, need php script installed, installed, script usd, php paypal script escrow, script paypal php, php paypal escrow script, php script escrow, paypal escrow php, paypal escrow script, escrow php script, paying install, install paypal php, zero community, zero script, usd php, php community script, script community, script installed, php usd, paypal php script, php script usd, php script paypal

Về Bên Thuê:
( 26 nhận xét ) Fishers, United States

Mã Dự Án: #1867462

Đã trao cho:

coblesl

1 hour.

$5 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0