Đã hoàn thành

7802 phpbb2 error

Tried to change the colors on a phpbb2 forum and now getting the following error when trying to access the forum: phpBB : Critical Error Could not open _vti_cnf template config file DEBUG MODE Line : 454 File : [url removed, login to view] Need to get fixed today

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo, Thiết kế trang web

Xem thêm: access script error, config error, change phpbb, critical error, mmmcom, phpbb forum template, error line, change phpbb template, php debug script, template forum phpbb, phpbb change, phpbb 305 template, change template phpbb, access error, php script error line, debug php script, change forum template, template phpbb, phpbb debug, phpbb error, debug phpbb, phpbb template, phpbb2 forum template, phpbb2, phpbb2 template

Về Bên Thuê:
( 364 nhận xét ) Atlanta, United States

Mã Dự Án: #1758672

Đã trao cho:

Netfreehost

Can be done. Escrow needed.

$10 USD trong 0 ngày
(274 Đánh Giá)
5.4