Đang Thực Hiện

146511 phpfox modifications

I have some 3rd party scripts that I need integrated on the front and and backend with phpfox.

I'll send you the info once you sign the NDA.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: install phpfox script, need script phpfox, php script phpfox, install scripts phpfox, phpfox sign, install phpfox, phpfox modifications, script phpfox, phpfox script, phpfox install, install script phpfox

Về Bên Thuê:
( 181 nhận xét ) Nehpal, United States

ID dự án: #1892688

1 freelancer đang chào giá trung bình $150 cho công việc này

dancavallaro

Please see PMB.

$150 USD trong 3 ngày
(4 Nhận xét)
3.1