Đang Thực Hiện

118234 Phpfox upgrade 1.5 to 1.51

upgrade phpfox site from 1.5 to [url removed, login to view]

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: phpfox, install phpfox script, site phpfox, phpfox upgrade, phpfox site, php script phpfox, php script upgrade, install phpfox, upgrade php site, script phpfox, phpfox script, phpfox install, install script phpfox, upgrade phpfox

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét )

Mã Dự Án: #1864402

Đã trao cho:

thatscriptguy

As discussed....

$50 USD trong 1 ngày
(120 Đánh Giá)
6.0