Đang Thực Hiện

146828 phpMySQL site to put on CD

Hello,

I have a website in phpMySQL : [url removed, login to view] (this link will forward you to the site).

I need to have this site working on a CD. In fact, I only need a part of the website to work, the search engine : [url removed, login to view] (this link will forward you to the site).

I am looking someone that can do the work.

You can use such software like [url removed, login to view] or any other.

Thx,

Guillaume

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: site working, microweb, cd, search engine phpmysql, phpmysql search engine script

Về Bên Thuê:
( 74 nhận xét ) Paris, France

ID dự án: #1893006

Được trao cho:

$100 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0