Đã hoàn thành

3957 PHPPROBID Addon

Hello! I am using Phpprobid [url removed, login to view] and I need a new tool: It must be not possible to make very high bids. User who make high bid (at example 100000 USD) have be suspendet from account or the admin have to permit the bid.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP, Thiết lập Bản thảo, SQL

Xem nhiều hơn: v5, 100000 account, script usd, phpprobid example, 100000, phpprobid v5 , admin addon, php addon script, phpprobid addon, phpprobid script, install phpprobid, phpprobid install, addon phpprobid

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) berlin, Germany

ID dự án: #1754826

Được trao cho:

kliftonsl

I can do it.

$40 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0