Đang Thực Hiện

3677 Pligg Installation

The latest Pligg installation has been uploaded but not installed and configured, although a MySQL database has been created for Pligg on our server. This project is for the installation and basic configuration of Pligg.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: database installation, mysql installation, installation database, pligg database, pligg mysql, php pligg script, pligg script install, pligg install script, pligg install, havacodirect, install pligg, pligg php, pligg script

Về Bên Thuê:
( 85 nhận xét ) Grandville, United States

Mã Dự Án: #1754546

Đã trao cho:

Dotcommakers

escrow required to start regards

$15 USD trong 0 ngày
(635 Đánh Giá)
7.4