Đã Đóng

premuim press coding

I have a realtor theme i bought from premium press see link [url removed, login to view] demo of the theme.

These theme is almost the same as any of this sites, [url removed, login to view], [url removed, login to view], [url removed, login to view] just that there is no booking tab, the star ratings.

All i want is to add the BOOKING TAB, THE STARS RATING, and other few things to make the site work like the hotels listing and booking sites.

Kĩ năng: HTML, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: www coding com, coding sites, premiumpress, premium press, site agoda, php premium link script, script rating star link, booking sites, agoda link, ratings script php, agoda booking, agoda script, rating script php star, php agoda script, star ratings, hotels booking php, hotelium, booking script demo, star php script, www realtor com, theme coding php, realtor com, php script booking com, link listing script, demo php booking

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Ghana

ID dự án: #1693419

1 freelancer đang chào giá trung bình $80 cho công việc này

Z3p7dKVZ0

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$80 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0