Đang Thực Hiện

private for darsh

Private project for Darsh - script updates/features as discussed to amend currently built software in order to improve function.

Kỹ năng: HTML, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: script private, private script, amend php, antondb1, php amend, software work order database, software seating order wedding, software photo order system, free software restaurant order, sixth order spline function, need software built, private project script, forum software built ajax, poker software built

Về Bên Thuê:
( 86 nhận xét ) Moreland, United States

Mã Dự Án: #1655757

Đã trao cho:

darshkemo

Hi, As discussed.

$600 USD trong 0 ngày
(46 Đánh Giá)
6.8

2 freelancer đang chào giá trung bình $600 cho công việc này

PHPJavascriptApp

Please check your inbox. Thank you very much!

$600 USD trong 25 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0