Đã hoàn thành

335166 Private Project for Valant

As discussed, please accept this project. Will sumbit escrow.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: sumbit, valant, sumbit php, escrow private project, private project script

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) Scottsdale, United States

ID dự án: #2080978

Được trao cho:

valantsl

As discussed

$4000 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0