Đã hoàn thành

116172 project for solidcode

I saw you made a nice peekvid clone for another webmaster. I would like exactly the same minus the front page.

I will be integrating it into www. m i n i c l i p .no so there is no need for the layout you made for him.

I would like the script you made installed on my site.

Perhaps since you already have the script ready-made by now it will come a bit cheaper?

Regards

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: script webmaster, ready made project, ready front page project, front page project script, need webmaster install, peekvid script, nice layout front page, project front page, front page project, nice php project, peekvid, webmaster project

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Oslo, Norway

Mã Dự Án: #1862338

Đã trao cho:

$100 USD trong 1 ngày
(89 Đánh Giá)
6.7