Đang Thực Hiện

Restore Akeeba Backup files

Đã trao cho:

stivacoder

Hello, let's start!

$50 USD trong 0 ngày
(26 Đánh Giá)
5.3

6 freelancer đang chào giá trung bình $95 cho công việc này

jarinakter

Hi, I am highly experienced in Webpage Design Wordpress, Joomla, PHP, My SQL, both Onpage and Offpage Optimization Skills........So Please Check PMB For More Details........

$200 USD trong 2 ngày
(11 Đánh Giá)
4.5
tdteam

Hi, please see PMB, thank you.

$40 USD trong 1 ngày
(23 Đánh Giá)
4.6
yasirlatif

hi there ready to do now

$40 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
1.4
Nathanialsales

PLEASE CHECK PMB

$200 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
trapani

I can start imediatly, please read PM

$40 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0