Đang Thực Hiện

128923 script install + pear

Wanting [url removed, login to view] installing on my server. Requires Pear DB libraries installing also (most likely not already installed on the server, but have root access)

Thanks,

Richard

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: pear, installing script, root install, installing php script, root server install, pear php, script install server, php pear, sourceforge projects, install php pear, install script server

Về Bên Thuê:
( 122 nhận xét ) Nonthaburi, Thailand

Mã Dự Án: #1875091

Đã trao cho:

blom

Let's install it right now!

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0