Đã hoàn thành

118957 Script Modification #3

The script I am using searches the availability of .com, .net, .org, .us and .info. I neeed to add .biz, .cc, .bz and .ws to the current search. Files are attached. Will test before payment.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: php script searches, current availability, script modification php, php script modification, php script search files, availability php script, modification test, php net test script, modification net, script modification, availability script

Về Bên Thuê:
( 23 nhận xét ) Billings, United States

ID dự án: #1865126

Được trao cho:

mh72052

Per PMB.

$25 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0