Đang Thực Hiện

118957 Script Modification #3

The script I am using searches the availability of .com, .net, .org, .us and .info. I neeed to add .biz, .cc, .bz and .ws to the current search. Files are attached. Will test before payment.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: php script searches, current availability, script modification php, php script modification, php script search files, availability php script, modification test, php net test script, modification net, script modification, availability script

Về Bên Thuê:
( 23 nhận xét ) Billings, United States

Mã Dự Án: #1865126

Đã trao cho:

mh72052

Per PMB.

$25 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0